A kitchen scale designed with a 0.6mm sheet of INOX304 steal that determines the weight of food calculating the moment of deformation of the material depending on the Castigliano Theorem. The scale is accompanied by a bowl that leaves it at “zero”as it fits on the scale. This is a product that substitutes the complex mechanism of conventional scales for a much more simple one that also results more practical to calculate the weight of food that doesn’t require great precision such as day-to-day cooking at home.

It can calculate weights between 0-500g


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Balança per a cuina dissenyada amb una làmina d’acer INOX304 de 0’6mm de gruix que determina el pes dels aliments calculant el moment de deformació del material segons el teorema de Castigliano. La balança ve acompanyada d’un bol que deixa el marcador a 0 cuan s’encaixa a sobre de la balança. Es tracta d’un producte que substitueix el complex mecanisme de les balances convencionals per un de molt més simple que pot resultar molt pràctic i divertit per calcular pesos que no requereixen una gran presició com es tracta de plats senzills que solem cuinar a les nostres llars.

/ (1 of 1)


Published on Wallpaper magazine June 2013 issue.

_____________________________________________________________________________________