A wall lamp formed by three sheets of polypropylene that use the socket to join and construct the lamp. The sheets are superimposed one on top of the other in a way that creates three different light shades. The shape and its caractheristics meet simplicity.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Làmpada de paret formada amb tres làmines de polipropilé que aprofiten el portabombetes i el cable per unir-se i construir la làmpada. Les làmines es col·loquen superposades l’una sobre de l’altre de manera que crea tres tonalitats de llum diferent. La forma i les característiques técniques tracten de trobar la simplicitat.